משוב
חיים אורון

חיים אורון

מרצ בכנסת ה־18 (חכ בעבר)

חבר כנסת לשעבר

פרטים אישיים +