קידום זכויות אדם

בעריכת antin

זכויות האדם הוא רעיון שפותח במסגרת ההגות הליברלית וההומניסטית הטוען שזכויות אדם הן זכויות להן זכאי כל אדם מעצם היותו אדם.
אני מגדיר את עצמי כ"האקר פוליטי", אני פעיל בסדנא לידע ציבורי ובארגון הליכודניקים החדשים:
www.newlikud.org

הצבעות משויכות

הצעות חוק משויכות

ישיבות ועדה משויכות

  • לא נמצאו תוצאות
משוב א- א+