בצלאל סמוטריץ

ניתוח ההצבעות של בצלאל סמוטריץ לפי קידום זכויות אדם

מדד ההתאמה לאג'נדה -58%

נמוך

פירוט ההצבעות

משוב א- א+