חיים אורון

חיים אורון

מרצ בכנסת ה־18 (חכ בעבר)

חבר כנסת לשעבר

ועדות:

פרטים אישיים +
משוב א- א+
//HASADNA PIWIK ANALYTICS