יצחק כהן

יצחק כהן

ש”ס (בקואליציה) |סיעות קודמות +

סגן שר במשרד האוצר

ועדות:

פרטים אישיים +

פעולות אחרונות

חקיקה

ועדות

מליאה

משוב א- א+