בצלאל סמוטריץ

בצלאל סמוטריץ

תפקידים

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  הבית היהודי

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ01/06/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ20/07/2015

  ועדת המשנה לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ14/12/2015

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ15/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ25/07/2016

  הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה לכוננות ולביטחון שוטף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ11/01/2017

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ21/02/2017

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק תאגידי מים וביוב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ05/07/2017

  ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/07/2015 עד 13/10/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות הבאות: הצ"ח עבודת נשים (תיקון- תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) (פ/3473), הצ"ח לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח) (פ/3900) ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ31/03/2015 עד 05/02/2018

  ועדת המשנה לנושא ביטחון פנים – חסויה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה20 מ28/02/2018

  ועדת משנה למגזר הבדואי בדרום

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים