הדף מציג רשימת של חברי-הכנסת המשתייכים למושב הכנסת הנוכחי. ניתן ללחוץ על אופציות הסינון השונות בכדי לצפות בדירוג של חברי הכנסת על-פי מדדים שונים ולהבין את היקף פעילותם בכנסת ומידת האפקטיביות שלהם. ניתן ללחוץ על שם של כל ח"כ על-מנת לצפות בפרופיל המלא שלו.

חברי כנסת נוכחיים (לפי א"ב)

אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

רועי פולקמן

רועי פולקמן

יו"ר ועדה מיוחדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא קשיים ברפורמה בשירות המדינה

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

חברי כנסת בעבר (לפי א"ב)

יצא נתונים לגליון
משוב א- א+