להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס` 4) (תיקון - ביטול החוק), התשע"ה-2015

‏יום רביעי ‏03 ‏פברואר ‏2016 12:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

דב חנין
מסעוד גנאים

נגד 65

יצחק כהן
יואב בן צור
אלי כהן

אלי כהן

יו"ר הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו-2016

אלי אלאלוף
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יעקב פרי
יוסי יונה
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נורית קורן
אברהם נגוסה
ירון מזוז
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

משה יעלון
צחי הנגבי
אופיר אקוניס
בצלאל סמוטריץ

נמנע 0

משוב א- א+