משוב

בקרוב בכנסת

 • יום ראשון, 23/11/2014

  08:30  -   ועדת הכלכלה: תקנות הטיס (כלי רחיפה), התשע"ד-2014

 • 10:00  -   ועדת המדע והטכנולוגיה: הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

 • 10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב, התשע"ג-2013

 • 10:00  -   ועדת החוקה, חוק ומשפט: הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

 • יום שני, 24/11/2014

  08:30  -   ועדת החינוך, התרבות והספורט: הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה, התשע"ד-2014 של חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דב חנין, חה"כ עפר שלח, חה"כ איילת שקד, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ מירי רגב, חה"כ שלי יחימוביץ'', חה"כ מיכל רוזין, חה"כ חנא סוייד, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ אבישי ברוורמן, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ איתן כבל, חה"כ יפעת קריב, חה"כ חנין זועבי, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ עיסאווי פריג'', חה"כ תמר זנדברג, חה"כ אראל מרגלית. (פ/2391)

 • 09:00  -   ועדת החינוך, התרבות והספורט: הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה, התשע"ד-2014 של חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דב חנין, חה"כ עפר שלח, חה"כ איילת שקד, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ מירי רגב, חה"כ שלי יחימוביץ'', חה"כ מיכל רוזין, חה"כ חנא סוייד, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ אבישי ברוורמן, חה"כ ניצן הורוביץ, חה"כ איתן כבל, חה"כ יפעת קריב, חה"כ חנין זועבי, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ עיסאווי פריג'', חה"כ תמר זנדברג, חה"כ אראל מרגלית. (פ/2391)

 • 09:00  -   ועדת הכלכלה: תקנות הגנת הצרכן (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"ה-2014

 • 09:30  -   ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: העלאת שכר המינימום הצעה לדיון מהיר של ח"כ איתן כבל. העלאת שכר המינימום הצעה לדיון מהיר של ח"כ עמיר פרץ. העלאת שכר המינימום הצעה לדיון מהיר של ח"כ דב חנין. העלאת שכר המינימום הצעה לדיון מהיר של ח"כ אילן גילאון. העלאת שכר המינימום הצעה לדיון מהיר של ח"כ גילה גמליאל. העלאת שכר מינימום הצעה לדיון מהיר של ח"כ יעקב ליצמן.