משוב

בקרוב בכנסת

  • יום רביעי, 30/07/2014

    09:00  -   ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: היערכות ופריסת שירותי מד"א באזור הדרום במבצע "צוק איתן"

  • 09:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 של חה"כ יריב לוין, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ נחמן שי, חה"כ יפעת קריב. (פ/1589)

  • 09:00  -   ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: היערכות ופריסת שירותי מד"א באזור הדרום במבצע "צוק איתן" - הישיבה תתקיים בחפ"ק מד"א ברח'' הרפואה 1 באשדוד

  • 09:00  -   ועדת החינוך, התרבות והספורט: התאמות והקלות במוסדות להשכלה הגבוהה - בתקופת "צוק איתן"

  • 09:00  -   ועדת הפנים והגנת הסביבה: הצגת דו"ח ועדת המשנה לסביבה ותכנון ומפרץ חיפה

  • 09:00  -   ועדת החוקה, חוק ומשפט: תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשע"ד-2014

  • 09:00  -   ועדת הכנסת: כללי אתיקה לחברי הכנסת

  • 09:00  -   ועדת הפנים והגנת הסביבה: הצגת דו"ח ועדת המשנה לסביבה ותכנון ומפרץ חיפה