משוב

בקרוב בכנסת

  • יום שני, 27/10/2014

    09:00  -   ועדת החינוך, התרבות והספורט: אי פתיחת צהרונים - ישיבת מעקב

  • 09:00  -   ועדת החינוך, התרבות והספורט: לימודי אנגלית

  • 09:30  -   ועדה לענייני ביקורת המדינה: הפיקוח על הקדשות יהודיים דתיים - דוח מבקר המדינה 64ג'', עמ'' 1119.

  • 10:00  -   ועדת החוקה, חוק ומשפט: הצעת חוק הגבלת השימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס'' 2), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

  • 10:00  -   ועדת הכספים: הריכוזיות במשק ויוקר המחיה - סקירת פרופ'' דיויד גילה הממונה על ההגבלים העסקיים

  • 10:00  -   ועדת הכלכלה: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'' 112), התשע"ד-2013

  • 10:30  -   ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות: דיון דחוף: חשש לפגיעה קשה במבקשים להתגייר בשל היוזמה להפיל את חוק הגיור

  • 10:30  -   ועדת הכנסת: כללי אתיקה לחברי הכנסת