משוב

בקרוב בכנסת

  • יום רביעי, 01/10/2014

    11:00  -   ועדת המדע והטכנולוגיה: תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התשע"ד-2014

  • 11:00  -   ועדת הפנים והגנת הסביבה: תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התשע"ד-2014

  • 12:00  -   ועדת החוקה, חוק ומשפט: תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) (תיקון מס'' 2), תשע"ד-2014

  • 13:30  -   ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), השתע"ג-2013

  • 13:30  -   ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה) (תיקון), התשע"ד-2014

  • 13:50  -   ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (תיקון), התשע"ד-2013

  • 14:10  -   ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)(מפרטים לבניית מקלטים)(תיקון), התשע"ג - 2013

  • 14:30  -   ועדת העבודה, הרווחה והבריאות: תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמת נגישות במקלטים), התשע"ג - 2013