בקרוב בכנסת

 • יום שלישי, 06/10/2015

  10:30  -   פרק ז'' (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015: פרק ז'' (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • 11:00  -   שביתת בתי הספר הקהילתיים – הצעתם של ח"כ אחמד טיבי וח"כ באסל גטאס: שביתת בתי הספר הקהילתיים – הצעתם של ח"כ אחמד טיבי וח"כ באסל גטאס

 • 12:30  -   הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה-2015 - הצגת התקציב לשנים 2015-2016 וסקירה על המדיניות הכלכלית – המשך דיון: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה-2015 - הצגת התקציב לשנים 2015-2016 וסקירה על המדיניות הכלכלית – המשך דיון

 • יום רביעי, 07/10/2015

  10:00  -   פרק ז'' (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015: פרק ז'' (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • 11:00  -   הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה-2015 - הכנסות המדינה לשנות הכספים 2015 ו- 2016 – סקירה מפי הכלכלן הראשי - הממונה על הכנסות המדינה, מחקר וקשרים בינלאומיים במשרד האוצר – יואל נוה: הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה-2015 - הכנסות המדינה לשנות הכספים 2015 ו- 2016 – סקירה מפי הכלכלן הראשי - הממונה על הכנסות המדינה, מחקר וקשרים בינלאומיים במשרד האוצר – יואל נוה

 • 13:00  -   הטבות במס לישובים – בעקבות בג"צ 8300/02 גדבאן נסר ואח'' נ'' ממשלת ישראל: הטבות במס לישובים – בעקבות בג"צ 8300/02 גדבאן נסר ואח'' נ'' ממשלת ישראל

 • יום חמישי, 08/10/2015

  10:00  -   פרק ז'' (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015: פרק ז'' (הגנה על בריאות הציבור (מזון)) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015

 • 11:00  -   בקשת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הצבעה - סעיף 11 (הוראות לעניין הגדלת היצע הדירות) - (מ/951): בקשת ועדת הכספים בדבר פיצול הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה-2015 – הצבעה - סעיף 11 (הוראות לעניין הגדלת היצע הדירות) - (מ/951)

משוב א- א+
//HASADNA PIWIK ANALYTICS