בקרוב בכנסת

  • יום שלישי, 01/12/2015

    09:00  -   ההוראה כמקצוע - לציון יום קידום ההוראה ומעמד המורה: ההוראה כמקצוע - לציון יום קידום ההוראה ומעמד המורה

  • 09:00  -   ההוראה כמקצוע - לציון יום קידום ההוראה ומעמד המורה: ההוראה כמקצוע - לציון יום קידום ההוראה ומעמד המורה

  • 09:00  -   הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס'' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014: הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס'' 23) (עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח), התשע"ה-2014

  • 09:00  -   ההוראה כמקצוע - לציון יום קידום ההוראה ומעמד המורה: ההוראה כמקצוע - לציון יום קידום ההוראה ומעמד המורה

  • 09:30  -   התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

  • 09:30  -   התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי: התייעצות לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, בעניין משק הגז הטבעי

  • 10:00  -   הכללת בדיקת HIV לסל הבדיקות המומלצות לנשים בהריון: הכללת בדיקת HIV לסל הבדיקות המומלצות לנשים בהריון

  • 10:00  -   הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 - דיווח של גופים פיננסייםהכנה לקריאה שניה ושלישית: הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים) (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 - דיווח של גופים פיננסייםהכנה לקריאה שניה ושלישית

משוב א- א+
//HASADNA PIWIK ANALYTICS