בקרוב בכנסת

 • יום ראשון, 29/05/2016

  11:00   -   הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית: סיור במתחמי התחדשות עירונית בחיפה

 • 11:30   -   סיור במתחמי התחדשות עירונית בחיפה: סיור במתחמי התחדשות עירונית בחיפה

 • 11:30   -   הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית: סיור במתחמי התחדשות עירונית בחיפה

 • יום שני, 30/05/2016

  09:00   -   ועדה לענייני ביקורת המדינה: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: התנהלות רשויות המדינה בטיפול בקהילה הטרנסג''נדרית בישראל - ישיבת מעקב

 • 09:00   -   ועדת החינוך, התרבות והספורט: אחיות בית ספר - הווה ועתיד

 • 09:00   -   ועדה לענייני ביקורת המדינה: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: יישום החלטות הממשלה

 • 09:15   -   ועדת הכנסת: איסור קיום הצבעות בישיבת ועדה כאשר נוכח בה חבר כנסת אחד בלבד - דיון בהצעת חוק מטעם ועדת הכנסת בקשות יושבי-ראש ועדה למיזוג הצעות חוק - בקשת יו"ר ועדת הכלכלה למיזוג הצעות החוק הבאות:א.הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, התשע"ה-2015, (פ/662/20).ב.הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – מוסר תשלומים), התשע"ה-2015, (פ/1948/20).ג.הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ו-2016. הצעה לסדר-היום בנושא: "מצבם הקשה של חקלאי ישראל, הקפאת הליכים תלויים ועומדים נגד חקלאים בגין אי תשלום היטלים למועצת הצמחים"הצעה לסדר היום: של ח"כ שרן השכל, ח"כ אכרם חסון. - קביעת ועדה לדיון בחירת יושב-ראש לוועדת הכנסת שינוי בהרכב הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת

 • 09:15   -   ועדת הכנסת: איסור קיום הצבעות בישיבת ועדה כאשר נוכח בה חבר כנסת אחד בלבד - דיון בהצעת חוק מטעם ועדת הכנסת הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלת דמי ניהול בקרנות הפנסיה), התשע"ו-2016 של חה"כ מיכל בירן, חה"כ משה גפני, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ מכלוף מיקי זוהר, חה"כ אורן אסף חזן, חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ נורית קורן, חה"כ מיקי לוי, חה"כ אראל מרגלית, חה"כ איציק שמולי, חה"כ מנואל טרכטנברג, חה"כ איתן ברושי, חה"כ באסל גטאס, חה"כ אחמד טיבי, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ יואל חסון, חה"כ יוסף ג''בארין, חה"כ דוד ביטן, חה"כ עבד אל חכים חאג'' יחיא, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ נאוה בוקר. (פ/2442) בקשות יושבי-ראש ועדה למיזוג הצעות חוק - בקשת יו"ר ועדת הכלכלה למיזוג הצעות החוק הבאות:א.הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, התשע"ה-2015, (פ/662/20).ב.הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – מוסר תשלומים), התשע"ה-2015, (פ/1948/20).ג.הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ו-2016. המלצת ועדת הכנסת לחילופין בראשות ועדת החוץ והביטחון. המלצת ועדת הכנסת לחילופין בראשות הוועדות המשותפות כדלקמן; א.לתקציב הביטחון;ב.להארכת תוקף חוק האזרחות;ג.ליישומים ביומטריים. בחירת יושב-ראש לוועדת הכנסת שינוי בהרכב הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת

משוב א- א+